Reactie van Tervuren Unie op het memorandum van de fietsersbond

Mis en avant

REACTIE OP HET MEMORANDUM VAN DE FIETSERSBOND

Zoals in 2012 publiceerde de Fietsersbond Tervuren een memorandum met 10 voorstellen om Tervuren “verkeersleefbaar” te maken. Zij gebruiken als titel “Fietsen vanzelfsprekend maken in Tervuren”.

Eerst en vooral, Tervuren Unie wil zich inzetten voor duurzame, veilige  en efficiënte mobiliteit, in het belang van alle Tervurenaars, waaronder de fietsers.  Tervuren Unie erkent de competenties van de Fietsersbond en vindt dat zij systematisch moeten betrokken worden bij de uitwerking van oplossingen in verband met mobiliteit.

Tervuren Unie vindt dit een unieke gelegenheid om grondig na te denken over de plaats die wij als burgers wensen te geven aan de fiets.  Deze doorlichting gebeurt  in een periode waar serieuze mobiliteitsproblemen zich hebben voorgedaan, in een lange periode van grondige werken aan de N3 en de Tervurenlaan, die juist door de plaatsing van een “fietssnelweg” gemotiveerd zijn.

Continuer la lecture

Toeristische documentatie in de drie landstalen – Waar zijn ze bang voor ?

Mis en avant

Tijdens de gemeenteraad van 26 september 2017 heeft de meerderheid voorgesteld om een toestemming te verlenen aan de vertaling van de toeristische documentatie in de drie landstalen. Gezond verstand noemen wij dit.
Maar neen, de oppositiepartijen Open VLD en GT (partij van vorig burgemeester) hebben hun akkoord geweigerd voor deze vanzelfsprekende toestemming. Moeten wij hieruit begrijpen dat de oude communautaire debatten terugkomen ?
En dit juist voor de gemeenteverkiezingen van 2018 ? Denken zij dat zij met acties tegen Franstaligen en anderstaligen stemmen kunnen aantrekken ?

Spijtig ! Wij dachten dat dergelijke denkpatronen verleden tijd waren.

Tervuren Unie nodigt u en uw familie uit voor een «Nieuwjaarsdrink» op zondag 8 februari 2015 van 15 tot 17u.

Mis en avant

Tervuren Unie nodigt u en uw familie uit voor een «Nieuwjaarsdrink» op zondag 8 februari 2015 van 15 tot 17u.

De 5 raadsleden van Tervuren Unie zullen u graag tewoord staan over de verwezenlijkingen en projecten in onze gemeente.

Tervuren Unie zorgt voor de dranken. Voor het buffet rekenen wij op uw medewerking. Wij danken alvast diegenen die iets lekkers zullen meebrengen.

Adres: Brusselsesteenweg 6, 3080 Tervuren – trouwzaal

Graag een antwoord naar tervuren.unie@gmail.com voor 20 januari (+ hoeveel personen aanwezig zullen zijn)

Uitnodiging for onze Newyear drink op 8 februari 2015

Beste wensen voor 2015

Beste vrienden uit Tervuren,

In naam van het volledige team van Tervuren Unie wil ik u onze beste wensen voor 2015 overmaken, vooreerst een goede gezondheid en een gelukkig leven in onze mooie gemeente, en ook een harmonische samenleving en verstandhouding met alle inwoners.

Ik maak ook gebruik van deze wensen om het onderwerp van het afschakelplan even aan te halen.

Het risico op afschakeling maakt nu deel uit van ons dagelijks leven, terwijl wij een jaar geleden nog neerkeken op landen of regio’s van de wereld waar deze situatie zich voordoet. Het gebrek aan visie en voorzienigheid van onze politieke leiders is hier de oorzaak van. In 2003 werd de stopzetting van de kernenergie officieel beslist en gestemd. Sindsdien hebben de politici herhaaldelijk verklaard dat ze hun vragen hadden bij deze gang van zaken. En de investeerders die verondersteld waren de vervangingscapaciteit te bouwen hebben logischerwijze gewacht. Vandaar de huidige situatie : een onvoldoende productiecapaciteit – gelukkig een tijdelijke situatie  – en de verlenging van afgeschreven kerncentrales met alle gepaard gaande risico’s.   Continuer la lecture

Nieuwe assistentiewoningen van het OCMW – nog enkele flats beschikbaar

In 2013 heeft het OCMW Tervuren hard gewerkt aan de bouw en de opening van de assistentiewoningen, waar 65 plussers een aangepaste woning met zorgfaciliteiten kunnen vinden. De 41 assistentiewoningen bevinden zich aan de Vlonderse Hoek in het centrum van Tervuren.

De nieuwe service flats van het OCMW

De nieuwe service flats van het OCMW

Het OCMW Tervuren brengt de assistentiewoningen op de markt via « huur » en via een obligatielening. Er worden geen flats te koop aangeboden, het OCMW blijft steeds eigenaar van de flats.

Huurformule
Er worden in totaal 15 woningen via een huurformule ter beschikking gesteld aan bewoners. Hiervan zijn er 8 assistentiewoningen met één slaapkamer en 7 assistentiewoningen met twee slaapkamers. De bewoner betaalt een dagprijs en servicekosten die per maand 840 euro zou kosten voor een flat met één kamer en 975 euro voor een flat met twee slaapkamers.
Continuer la lecture

Beste wensen voor 2014 en uitnodiging op onze drink

Beste vrienden uit Tervuren,

Het nieuwe jaar is traditioneel de gelegenheid om u mijn beste wensen over te maken, in naam van het volledige team van Tervuren Unie.

Moge Tervuren een haven van vrede, voorspoed en geluk zijn, voor ieder van jullie.

Een jaarwissel is ook een unieke gelegenheid om even terug op het voorbije jaar te blikken.

2013 was het eerste werkingsjaar voor de nieuwe meerderheid (NV-A, CD&V en Groen), en wij hebben nu voldoende zicht om even hun werking te beoordelen.

Continuer la lecture

Dag allemaal! Tervuren Unie is …

Dag allemaal !

Het team van Tervuren Unie – 9 september 2012

Tervuren Unie:

  • is een lokale lijst, waar alle democratische strekkingen vertegenwoordigd zijn en met mensen met een lange politieke ervaring
  • wil instaan voor een communautaire vrede, waarbij eenieder respect krijgt voor zijn taal en cultuur
  • wil instaan voor een gezond beleid van de gemeente waarbij de kloof tussen politiek en burger verkleint