Tervuren

Programme

Mobiliteit

 • Optimalisatie van het mobiliteitsplan om het leven van inwoners van Tervuren tijdens het spitsuur te vergemakkelijken, vooral de in- en uitgang van de verschillende buurten
 • Aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum van Tervuren en nabij de tram- en bushaltes, om het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen
 • Herinrichting van de kleine Hoogvorstweg
 • Implementatie van maatregelen voor fietsers in samenwerking met de Fietsersbond en het slagen van de ‘negenproef’
 • Een degelijke en voorafgaande raadpleging van bewoners vóór wijzigingen in verkeersregels
 • Lobbying met het Vlaamse Gewest om zo snel mogelijk de continuïteit te verwezenlijken van enerzijds het fietspad langs de N3 in Vossem richting Leuven toe. en anderzijds het fietspad op de Tervurenlaan (na het 4 Armenkruispunt) richting Brussel
 • Dringende renovatie van het wegennet waar noodzakelijk
 • Aanleg van parkeerplaatsen voor motorfietsen en brommers
 • Overleg met de gewesten en de MIVB om de verbinding tram 39 te maken met tram 44 (snellere toegang tot Stockel metro)
 • De beveiliging van kruispunten in het bijzonder voor voetgangers en fietsers

Veiligheid en netheid

 • Inrichting van een « intelligente » openbare verlichting na middernacht
 • Beveiliging van fietsenstallingen bij tramhaltes
 • Maak voetpaden properder, breder en begaanbaar voor iedereen

Financiën en goed bestuur

 • Voorafgaande en ruime raadpleging van de burgers vóór elk groot project (inzake mobiliteit en stedenbouw)
 • Vermindering van de schuld van de gemeente (meer dan 35.000.000 euro op 31/12/2017)
 • Meer concurrentie bij de aankoop van goederen en diensten
 • Verbetering van de gemeentelijke website voor meer bruikbare informatie

Kinderen

 • Proactief beheer van kinderdagverblijven, verhoging van beschikbare plaatsen
 • Verbetering van de speelpleinen, in de verschillende deelgemeenten, met inbegrip van een systematisch onderhoud
 • Oplossingen voor de opvang van kinderen buiten de schooluren
 • Het bevorderen van meertaligheid op school onder andere dankzij immersie-onderwijs

Senioren

 • Het aanstellen van een « ombudsman van de senioren » en sensibilisering van de wijkagenten voor deze inwoners,
 • Maak seniorenwoningen toegankelijk voor iedereen zonder taalvoorwaarden
 • Installatie en onderhoud van straatmeubilair
 • Overleg met de SeniorenAdviesRaad

Cultuur, jeugd en sport

 • Erkenning van alle culturele, sociale, jeugd- en sportverenigingen van Tervuren zonder taalvoorwaarden. Voorstelling van ieders activiteiten op de website van de gemeente
 • Verhoogd aanbod van anderstalige boeken in de bibliotheek tot de wettelijke limiet van 25%
 • Promotie van Nederlandse cursussen voor anderstaligen en initiatieven zoals « Café Combinne »
 • Verdere ontwikkeling van een gedecentraliseerd aanbod van sportinfrastructuur voor voetbal, hockey, golf en tennis – verderzetting van de activiteiten van het Sportcentrum van Defensie

Milieu

 • Aanpassing van de tarieven en openingsuren van het recyclagepark
 • Verbetering van de inzameling van tuinafval
 • Aanmoediging van de circulaire economie, o.a. de Repair cafés
 • Deelname aan de strijd tegen vliegtuigoverlast, voornamelijk geluidshinder, en naleving van de NADP 1 norm
 • Stimulansen voor de aanschaf van e-bikes (groepsaankopen, premies)
 • Het promoten van isolatie, zonnepanelen, groendaken …
 • Actieve invulling en inzet in het kader van het Burgermeesterconvenant
 • Verhuis van het recyclagepark naar de Keiberg in Vossem

Politie- en nooddiensten

 • Kritische analyse van de organisatie van de brandweer, gezien hun interventietijd vanuit Overijse
 • Verbeterde coördinatie tussen ambulancediensten en ziekenhuizen
 • Verbeterde reactietijden van de politie
 • Meertalig telefonisch onthaal in alarmcentrales, in overeenstemming met Europese richtlijnen

Lokale handel

 • Aanstelling van een specialist om de commerciële dynamiek van het centrum op te krikken
 • De toegang tot bedrijfsruimten vergemakkelijken voor starter bedrijven of uit de groene economie (via advies, huursubsidies …)
 • Tegengaan van alle maatregelen die in strijd zijn met de vrijheid van taalgebruik door handelaren
 • De lokale handel meer laten profiteren van de komst van de bezoekers voor het museum, het Warandepark en de Panquin site
 • Permanent overleg met de RLE – Raad voor Lokale Economie

Toerisme en plaatselijk erfgoed

 • Beheer van de mobiliteits- en parkeer aspecten voor de bezoekers van het nieuwe Koninklijk Museum van Centraal-Afrika
 • Valorisatie van het historische en culturele erfgoed van de gemeente
 • Verderzetting van de ondersteuning voor de Heemkundige kring, de Vrienden van van de School van Tervuren en de ArtiestenToer
 • Opvolging van de Panquin-site qua bouwstijl in het kader van het publiek / privaat project
 • Aanmoediging van lokale tradities en folklore

Culturele diversiteit

 • Stop de belemmeringen voor de vrije verspreiding van informatie en gratis tijdschriften in andere talen dan het Nederlands
 • Het bevorderen van een klantgericht onthaal door gemeentelijke ambtenaren in contact met mensen die niet genoeg kennis van het Nederlands hebben
 • De overheid vragen om de kinderen van de gemeente toe te staan ​​zich in te schrijven in een Franstalige school in een faciliteitengemeente
 • Het schrappen van taalvoorwaarden voor lokale verenigingen om erkend te worden in de Sportraad, Cultuurraad en Jeugdraad behalve het gebruik van het Nederlands naar de administratie toe
 • De functie van “ambtenaar voor integratie en Vlaamse zaken” in het gemeentelijke organigram schrappen
 • Ervoor zorgen dat toetredingsvoorwaarden voor sociale huisvesting en bouwgrond enkel steunen op sociale criteria, los van taalvoorwaarden
 • Uitbreiding van de openingsuren voor taalklassen