Tervuren Unie réagit au memorandum du Fietsersbond

REACTIE OP HET MEMORANDUM VAN DE FIETSERSBOND

Zoals in 2012 publiceerde de Fietsersbond Tervuren een memorandum met 10 voorstellen om Tervuren “verkeersleefbaar” te maken. Zij gebruiken als titel “Fietsen vanzelfsprekend maken in Tervuren”.

Eerst en vooral, Tervuren Unie wil zich inzetten voor duurzame, veilige  en efficiënte mobiliteit, in het belang van alle Tervurenaars, waaronder de fietsers.  Tervuren Unie erkent de competenties van de Fietsersbond en vindt dat zij systematisch moeten betrokken worden bij de uitwerking van oplossingen in verband met mobiliteit.

Tervuren Unie vindt dit een unieke gelegenheid om grondig na te denken over de plaats die wij als burgers wensen te geven aan de fiets.  Deze doorlichting gebeurt  in een periode waar serieuze mobiliteitsproblemen zich hebben voorgedaan, in een lange periode van grondige werken aan de N3 en de Tervurenlaan, die juist door de plaatsing van een “fietssnelweg” gemotiveerd zijn.

Tervuren Unie wenst reacties te geven op de actiepunten die door de Fietsersbond worden opgelijst.

  1. Zone 30 in de woonkernen

Dit moet onderzocht worden geval per geval, in functie van veiligheid voor alle gebruikers maar ook om een snelle doorstroming mogelijk te laten.  Een snelheidslimiet op 30 mag wel geen doelstelling op zich worden.  Indien 50 als snelheidslimiet toegepast wordt is het wel aangewezen om de veiligheid van de fietsers te bewerkstelligen door aangepaste infrastructuur en indien nodig door snelheidscontroles.

  1. Fietsstallingen bij winkels, attractiepolen en openbaar vervoer.

Ja dit is voor Tervuren Unie vanzelfsprekend. Wij denken hier als illustratie aan de Vlonderse hoek, in de nabijheid van een aantal belangrijke handelszaken.  Tervuren Unie wil zelfs een stap verder gaan en stelt voor om op gevoelige plaatsen camerabewaking in te zetten.

  1. Veiliger trajecten voor schoolgaande jeugd.

Ja dit is een prioriteit.

  1. Fietsvriendelijke infrastructuur aan de dorpskernen

Ja, dit is zeker een doelstelling.  Tervuren Unie wenst de suggestiestroken zoals die reeds bestaan in de Brusselsesteenweg te veralgemenen.  Ze spelen een belangrijke rol in termen van sensibilisering van de andere weggebruikers.

  1. Autoluwer centrum en deelgemeenten.

Dit veronderstelt wel grondig onderzoek indien toegankelijkheid van woningen en handelszaken voor wagens onmogelijk wordt gemaakt.

  1. Eén fietsambtenaar houdt het overzicht over alle fietsinitiatieven binnen de gemeente

Neen, organisatorisch ziet Tervuren Unie dit anders. De bezorgdheid voor fietsers moet systematisch opgenomen worden in alle onderzoeken en initiatieven rond mobiliteitsinfrastructuur, sport, onderwijs, toerisme en ook in de uitvoering van werken. Het college moet zorgen dat rekening wordt gehouden met de belangen van de fietsers, zoals die van alle andere burgers. Indien nodig kan advies ingehuurd worden.

Ook de mobiliteitsraad moet een rol kunnen spelen om de belangen van de fietsers te behartigen.

  1. Missing link N2 Tervuren – Leefdael

Ja, die moet er komen en dit is prioritair. Ook de fietspad vanuit de vierarmen naar Brussel toe (gedeeltelijk op grondgebied Tervuren)  heeft dringend nood aan herstel of  modernisering.

  1. Fijnmazig fietsnetwerk

Ja, hierbij is ook doorlopend onderhoud belangrijk.

  1. Actieplan onderhoud fietsinfrastructuur

Ja, voor Tervuren Unie is zoiets vanzelfsprekend in het kader van professioneel bestuur.

  1. Educatie en sensibilisering

Ja ! Zeg het overal : STOP Stappen – Trappen – Openbaar Vervoer – Personenwagens.

Tervuren Unie stelt voor om een stap verder te gaan door de subsidiering van elektrische fietsen, en het onderzoeken van de mogelijkheid om laadpunten te voorzien in de belangrijke fietsstallingen aan het openbaar vervoer.

Tervuren Unie wenst hierbij de fietsersbond te bedanken voor dit initiatief van memorandum die een mooie illustratie is van effectieve sensibilisering.

De meeste van de hierboven opsomde punten zullen ook opgenomen worden in het programma van Tervuren Unie.

Tervuren Unie – BV – Juni 2018