Tervuren

Join Us

Join Us! Help Us!

Houdt U ook van onze mooie gemeente? Wenst U een communautaire vrede waarbij eenieder respect krijgt voor zijn taal en cultuur ?  Vindt U ook dat politiekers dichter bij de burgers moeten ?  Wenst U ook een gezond beleid van de gemeente ten voordele van allen ? 

Steun dan onze actie !

Tervuren Unie heeft behoefte aan uw steun en aan uw stemmen om het beleid van de gemeente te beïnvloeden !

Indien U bij onze verkiezingscampagne wilt helpen, stuur ons een mail naar tervuren.unie@gmail.com

Ook sponsors zijn welkom

Een verkiezingscampagne kost geld. Indien u ons financieel wilt helpen, kunt u een storting doen op de rekening van Tervuren Unie, bij ING Tervuren, 310-1434402-52

Alvast bedankt vanwege Tervuren Unie !!

Join Us

Join Us! Help Us!

Si vous aussi aimez notre commune de Tervuren .Si vous voulez la paix communautaire mais aussi le respect de la culture et de la langue de chacun. Si vous trouvez aussi que les décideurs politiques communaux doivent être proches des citoyens. Si vous souhaitez une commune gérée en bon père de famille au profit de tous.

Soutenez notre action

Tervuren Unie a besoin de votre soutien et de vos voix pour peser sur la gestion de la commune ! Si vous voulez nous donner un coup de main dans la campagne électorale, envoyez-nous un mail à tervuren.unie@gmail.com

Les sponsors aussi sont les bienvenus

Une campagne électorale implique des dépenses. Si vous voulez nous soutenir financièrement, merci de faire un don au compte de Tervuren Unie, chez ING Tervuren au 310-1434402-52

Merci d’avance de la part de Tervuren Unie !!