PARKEREN IN HET CENTRUM WORDT DUURDER VOOR DE BEWONERS

Een bijzondere commissie van de gemeenteraad heeft donderdagavond een nieuw reglement voorgesteld omtrent het uitreiken van de bewonerskaarten in Tervuren-centrum. Hierna het voorstel dat de meerderheid op de gemeenteraad van volgende donderdag meent goed te keuren:

“De gemeente Tervuren preciseert de regels voor de uitreiking en het gebruik van de parkeerkaarten.

Inwoners van de straten die ressorteren onder de betalende of de blauwe zone kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of ‘bewonerskaart’.

Er kunnen maximaal twee bewonerskaarten worden uitgereikt per wooneenheid.

Voor de eerste bewonerskaart wordt een retributie van € 50 aangerekend, voor de tweede bewonerskaart een retributie van € 150 per jaar.

Aan de bewoners van een woning met parkeerplaats op eigen perceel (garage of oprit) kan slechts één bewonerskaart worden uitgereikt; voor deze bewonerskaart wordt een retributie van € 150 per jaar aangerekend.

Bewoners van een meergezinswoning met een toegang tot parkeerplaatsen voor meerdere wagens, en met minstens één parkeerplaats per appartement, waarvan de meergezinswoning definitief werd vergund voor of op 4 april 2020 hebben recht op een eerste en een tweede bewonerskaart, aan respectievelijk € 50 en € 150 euro per jaar. Als de woning vergund werd na 4 april 2020 hebben ze recht op één bewonerskaart aan € 150 per jaar.

Voor voertuigen langer dan 4,90 meter bedraagt de retributie het dubbele van de bedragen hiervoor vermeld.

Voor begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg worden de tarieven gehalveerd.

Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie « zorgverstrekker”. De parkeerkaart laat een maximale parkeertijd toe van 2 uur in de betalende zone en van 4 uur in de blauwe zone.

Werknemers van bedrijven of van organisaties gevestigd in de blauwe of betalende zone komen in aanmerking voor het aanvragen van een ‘werknemerskaart’. Een werknemerskaart die geldig is van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u kost € 430 per jaar. Een werknemerskaart die alle dagen en onbeperkt geldig is, kost € 650 per jaar.
Voor de uitvoering van werken in de betalende of de blauwe zone kunnen aannemers een ‘aannemerskaart’ kopen. Met een aannemerskaart kan van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 18u geparkeerd worden in de betalende en de blauwe zone. De kaart kost € 35 per maand.”

GEEN VOORAFGAANDE ANALYSE

Het voorstel berust enkel op de vaststelling dat er meer bewonerskaarten werden uitgereikt dan er beschikbare plaatsen zijn. Op de vraag van Tervuren Unie over de financiële gevolgen van het nieuwe systeem bleef schepen Bram Peeters het antwoord schuldig. Ook is er geen analyse of onderzoek gevoerd over de impact van de nieuwe tarieven op het gebruik van een parkeerplaats.

Het college gaat ervan uit: met 50 € per jaar gaat men het gebruik van een auto ontmoedigen. Dat er werknemers zijn die s ’nachts of heel vroeg moeten gaan werken (op momenten dat er geen openbaar vervoer beschikbaar is) komt ook niet aan de orde. Ook mensen die de fiets gebruiken om naar het werk te gaan en hun auto overdag laten stationeren zullen nu geneigd zijn hun auto te gebruiken.

Kortom, de maatregel mist zijn vermeende doel en is niets anders dan een verdoken nieuwe taks op de bewoners van het centrum.

Tervuren Unie stelt het college een nieuw leuze voor: “Tervuren, waar de villa-eigenaren welkom zijn”. De rest mag ophoesten.

EEN DISCRIMINATIE TEGENOVER GARAGEBEZITTERS

Dat de garagebezitters of bezitters van een staanplaats op eigen perceel maar één bewonerskaart kunnen aanschaffen, en tegen het duurste tarief, is volgens de schepen verantwoord omdat ze reeds een plaats op het openbaar domein bezetten. Uit zijn antwoorden op onze vragen bleek heel duidelijk dat de schepen het dossier niet grondig kent: een auto die voor de garage van zijn eigenaar staat (als dat al kan) ontsnapt niet aan de regels die in de zone geldig zijn. De garagehouders anders gaan behandelen vormt een onrechtvaardige en niet proportionele discriminatie die ongetwijfeld strijdig is met de basisbeginselen van het administratief recht. En dan hebben we het nog niet gehad over de discriminatie tussen de appartementsbewoners, naargelang het gebouw was vergund voor of na 4 april 2020! Een surrealistische beslissing, om mee te lachen…

EEN TAKS OP LANGE AUTO’S

De gemeente zal haar personeel van een rolmeter moeten voorzien! Langer dan 4,9 meter, dan is de retributie verdubbeld! Vermoedelijk een unicum in ons land! Met of zonder trekhaak? Komaan…. Maar met de schijf mag je wel parkeren. Begrijpe wie kan.

LIEVER AAN MOBILITEIT WERKEN DAN EXTRA TAKSEN

Dat er meer bewonerskaarten zijn uitgereikt dat er beschikbare plaatsen zijn is een correcte bekommernis. Maar het college toont zich hier heel cynisch: hoeveel plaatsen heeft het niet laten verdwijnen bij de hernieuwing van de straten? Neem enkel het voorbeeld van de Sint-Jansstraat. Ook op die vraag over het aantal “verdwenen” plaatsen bleef de schepen het antwoord schuldig.

Maar de mobiliteit verdient een veel moedigere aanpak: wat doet de gemeente om het aanbod aan alternatieve oplossingen te vergroten?  Hoever staan we met het project Ringtrambus ? heeft de gemeente al stappen gezet voor de verbinding van de tramlijnen 39 en 44 ? waarom vertrekt de laatste tram uit Montgoméry om twintig na twaalf ? waarom worden de lichten gedoofd om middernacht ? wat doet de gemeente om zich aan te sluiten bij de nieuwe vormen van deelauto’s of deelfietsen die overal in Brussel beschikbaar zijn ? wat doet de gemeente om de fietspaden richting Brussel of Leuven in goede staat te brengen ?

DAT zouden de goede antwoorden zijn. Heel merkbaar: de mobiliteitsraad, in zijn vergadering van 7 februari, heeft geweigerd om zich positief tegenover het voorstel uit te spreken.

SIMPELWEG: EEN NIEUWE TAKS, MAAR EEN BETERE SERVICE MOET U NIET VERWACHTEN

Na invoering van het nieuwe systeem zou Tervuren een van de duurste gemeenten van het land worden. Overijse, Hoeilaart, Huldenberg, Bertem hanteren geen blauwe zone. In Zaventem is de kaart gratis. In Kraainem, Wezembeek-Oppem, Brussel-centrum, Oudergem kost de eerste kaart 10 €…

Kortom: de bewoner van Tervuren-centrum zal meer moeten betalen, maar oplossingen of een verbetering van zijn levenskwaliteit krijgt hij niet.

Tervuren Unie zal zich verzetten tegen het voorstel.