La Libre Belgique publiceert vandaag een mooi artikel over Tervuren Unie