Les documents touristiques de Tervuren en 3 langues – De quoi ont-ils peur ?

Lors du conseil communal de ce 26 septembre 2017, la majorité propose de voter une autorisation pour publier les documents touristiques au moins dans les trois langues nationales. Que du bon sens me direz-vous ! Et bien non, les partis de l’opposition Open VLD et GT (parti du précédent bourgmestre) n’ont pas voulu donner leur accord à cette autorisation de bon sens.

Peut-être les vieux démons communautaires réapparaissent-ils à la veille des élections communales de 2018 ? Estiment-ils qu’il y a encore des voix à gagner en défendant des positions anti-francophones (et anti-allophones) ?

Dommage ! Nous pensions que cette mentalité appartenait au passé.

Une réflexion au sujet de « Les documents touristiques de Tervuren en 3 langues – De quoi ont-ils peur ? »

 1. Beste leden van de fractie van Tervuren Unie,

  Reeds mondeling heb ik zijdelings de achtbare fractievoorzitter van Tervuren Unie erop gewezen dat ik zeer verbaasd, ja zelfs verontwaardigd was over de berichtgeving die door Tervuren Unie verspreid is naar aanleiding van het feit dat mijn fractie op de gemeenteraad van 26 september geen akkoord heeft verleend ivm het punt rond de drietaligheid van toeristische informatie (cfr. de link naar uw bericht hieronder)
  Sta me toe u te laten weten dat de opsteller van dit bericht ofwel niet aanwezig was om kennis te nemen van ons standpunt ter zitting ofwel heel slecht (selectief) geluisterd heeft.

  De paradox is dat u aan onze fractie zaken verwijt zaken waartegen wij zelf gedurende jaren ook in de verschillende coalities hebben gevochten.

  Ons stemgedrag was ZEER DUIDELIJK ingegeven door het feit dat de beoordeling over de vraag of een bepaalde communicatie in meerdere talen (Nederlands, Frans, Engels: waarom trouwens ook niet in de derde officiële landstaal?) al dan niet toegelaten zal zijn, aan de discretionaire beslissingsmacht van het college van burgemeester en schepenen overgelaten wordt.

  Dit zet immers de deur open voor totale willekeur naargelang het college een bepaald meertalige communicatie goed of niet goed vindt.

  OM DIE REDEN hebben wij het voorstel van gemeenteraadsbesluit NIET goedgekeurd.
  Het zou Tervuren Unie dan ook sieren indien u het bericht in kwestie dat in feite « fake news » is, van uw website zou halen, zoniet corrigeren en aangeven waarom de grootste verkozen gemeenteraadsfractie GT-OpenVld dit voorstel van het college op de gemeenteraad van september niet goedgekeurd heeft.

  Met vriendelijke groeten
  Bruno Eulaerts
  Raadslid
  Burgemeester Tervuren 2000-2012

Les commentaires sont fermés.