Dag allemaal! Tervuren Unie is …

Dag allemaal !

Het team van Tervuren Unie – 9 september 2012

Tervuren Unie:

  • is een lokale lijst, waar alle democratische strekkingen vertegenwoordigd zijn en met mensen met een lange politieke ervaring
  • wil instaan voor een communautaire vrede, waarbij eenieder respect krijgt voor zijn taal en cultuur
  • wil instaan voor een gezond beleid van de gemeente waarbij de kloof tussen politiek en burger verkleint