Malgré le confinement, Tervuren Unie continue à jouer un rôle actif au conseil communal: 6 points rajoutés à l’agenda du 31 mars 2020

Mis en avant

Malgré une forte pression de la part de la majorité communale (NV-A en tête), Tervuren Unie a tenu à faire ajouter 6 points lors du prochain conseil communal (31 mars 2020). Bien que le conseil communal ne pourra pas se réunir physiquement pour des raisons évidentes de santé publique, il nous a semblé que certaines questions précisément liées à la crise du Covid-19 ne pouvaient pas attendre une future levée du confinement. Concrètement, nous demandons à la commune de Tervuren de communiquer davantage sur les initiatives mises en place, et en plusieurs langues, afin de tenir compte de la diversité linguistique des habitants de Tervuren.

Ci-dessous nos propositions concrètes:

Bijkomend agendapunt 01

Gelet …

Op voorstel van de Tervuren Unie fractie, die als intentie heeft een concreet voorstel op tafel te leggen dat nauwaansluit bij de positieve initiatieven die reeds door het gemeentebestuur genomen zijn.

Besluit:

Artikel 1: Het is wenselijk al de specifieke informatie rond de Coronatijden in Tervuren beter te bundelen en die beschikbaar te stellen via de reeds bestaande kwaliteitsvolle speciale site https://www.tervuren.be/coronavirus

Typische nuttige informatie waar nood aan is is o.a. :

 Welke hulp is er beschikbaar voor de verschillende doelgroepen (gezinnen, ouderen, zorgpersoneel, verenigingen…?
Welke winkels zijn er open?
Welke hulp kunnen alle handelaren die open (moeten)blijven krijgen (bv. plexi schermen geplaatst door de gemeente…)?
Hoe is het mogelijk warme maaltijden geleverd te krijgen via het Sociaal Huis etc.
Het aangepast parkeerbeleid

Deze informatie zou waarschijnlijk best aangebrachtworden onder de vorm van ‘Frequent gestelde vragen’ of ‘Vragen & antwoorden’ om de leesbaarheid dynamisch te houden en informatie snel en regelmatig te kunnen updaten.

Bijkomend agendapunt 02

Artikel 1: De huidige gemeentelijke informatiekanalen rond het coronavirus zijn vooral elektronisch: gemeentelijke website, mail nieuwsbrieven en Facebook.

Een niet onaanzienlijk deel van de bevolking, een kwetsbare groep, is niet zo goed mee op digitaal vlak, en riskeert niet (doeltreffend) bereikt te worden…

Voorstel is om een speciale Corona nieuwsbrief op te stellen met een bundeling van alle sleutelinformatie en mogelijkheden tot hulp, en deze in alle brievenbussen van Tervuren en deelgemeenten uit te delen.

Bijkomend agendapunt 03

Artikel 1: Gezien de specifieke samenstelling van de bevolking en de nood om de profylactische maatregelen zo strikt mogelijk te doen naleven is het in deze crisissituatie wenselijk dat de gemeente ook oplossingen uitwerkt om de anderstalige inwoners beter te bereiken.

Dit kan bv. door het ter beschikking stellen van vertalingen van sleutelinformatie op de website, de Facebook pagina, mail nieuwsbrieven…

Ook op het welkomscherm van de gemeentelijke website kan de link naar de 4-talige federale site vertaald worden om de mensen aan te zetten door te klikken.

Bijlage:

In Limburg worden de coronamaatregelen in een tiental talen verspreid: iedereen moet goedgeïnformeerd zijn

De Limburgse mijngemeenten doen extra inspanningen om ook inwoners die het Nederlands niet goed beheersen toch goed te informeren over de coronamaatregelen. In Genk wordt zo bijvoorbeeld de Nederlandse tekst met maatregelen vertaald in een tiental andere talen.

Niet iedereen in de Limburgse mijngemeenten beheerst het Nederlands even goed en begrijpt wat de coronamaatregelen precies inhouden. De gemeentebesturen van Genk, Heusden-Zolder, Beringen, Maasmechelen en Houthalen-Helchteren doen daarom extra inspanningen om de informatie rond corona in alle gemeenschappen van hun gemeente zo goed mogelijk te verspreiden.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/19/alle-inwoners-goed-informeren-over-coronamaatregelen-nederlands/

Bijkomend agendapunt 04

Artikel 1: Ouderen (die moeilijk online zijn) en geïsoleerdepersonen persoonlijk laten opbellen door gemeentelijk personeel, om de kwaliteit van de informatie en confidentialiteit te verzekeren.

Voor personen die daarna telefonisch verder geholpen willen worden kunnen in een tweede fase vrijwilligers inspringen.

Bijlage:

Bierbeek belt alle 70-plussers om hulp aan te bieden

Heel wat informatie over het coronavirus en heel wat acties daarrond, vind je tegenwoordig op het internet. Sociale media staan er bol van, maar heel wat informatie geraakt niet tot bij oudere mensen. Online zijn ze vaak minder snel mee. Daarom is de gemeente Bierbeek nu al haar 70-plussers aan het opbellen, om te vragen of ze hulp kunnen aanbieden, maar ook gewoon voor een kleine babbel. Goed voor 1.600 telefoons.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200325_04902078

Borgerhout opent telefoonlijn “Zorg voor senioren”

Het Antwerpse district Borgerhout is gestart met een telefoonlijn « Zorg voor senioren », om de ouderen te helpen tijdens deze coronacrisis. Nogal wat mensen zoeken manieren om de senioren te helpen met bijvoorbeeld boodschappen of een babbeltje via telefoon. Via de telefoonlijn (03 338 17 73) kunnen vrijwilligers en senioren met elkaar in contact gebracht worden. Senioren uit Borgerhout kunnen van 10u tot 15u op deze lijn terecht met vragen. Een poule van vrijwilligers, jongeren van de jeugddienst en mensen uit de buurt, staan klaar om de senioren verder te helpen. Enkele bv’s ondersteunen het initatief

Bijkomend agendapunt 05

Artikel 1: Voor sociaal zwakkeren (in het bijzonder klanten van het Sociaal Huis) is het nodig dat de voedselpakketten van Voedselhulp Overijse nu ook in Tervuren zelf ter beschikking kunnen gesteld worden vermits zelf naar Overijse reizen met de bus of auto niet wenselijk is.

Gemeentelijke diensten staan in voor het afhalen en het ter beschikking stellen van de voedselpakketten tot in de deelgemeenten.

Bijkomend agendapunt 06

Artikel 1: In deze coronatijden is financiële ondersteuningvan de lokale handelaars en ondernemers nodig:

ondersteuning van handelaars: kwijtschelding vergoedingen (markten, terrassen…) zolang er beperkingen gelden. Afstemming met RLE om positieve maatregelen voor te bereiden voor zodra de situatie uitklaart.
voor concessiehouders van gemeentelijke infrastructuur: het kwijtschelden van de vergoedingen van de uitbaters zolang er beperkingen gelden

Bijlage:

Gemeente maakt 250.000 euro vrij voor extra coronasteun aan getroffen ondernemers en verenigingen

De voorbije week zat het Zandhovens schepencollege meermaals samen om de situatie over het coronavirus op de voet te volgen. Zaterdag werden de uiteindelijke beslissingen genomen, die maandag nog afgetoetst werden met de administratie en de financiële dienst. Er wordt een kwart miljoen euro vrijgemaakt als extra steun voor de getroffen Zandhovenaars.

https://www.gva.be/cnt/dmf20200323_04899065/gemeente-maakt-250-000-euro-vrij-voor-extra-coronasteun-aan-getroffen-ondernemers-en-verenigingen

Mechelen ondersteunt handel en horeca

Het Mechels stadsbestuur schaft enkele taksen en betalingen van huurgeld af voor de duur van de anti-coronamaatregelen. Op die manier krijgen handel en horeca wat meer ademruimte.

Samen met Mechelen MeeMaken, Unizo en Voka denkt het stadsbestuur al aan een actieplan voor handel en horeca zodat na de crisis meteen een doorstart kan worden gemaakt. De stad neemt steunmaatregelen en bekijkt hoe alles zo snel mogelijk weer op de rails kan worden gezet.

Het stadsbestuur heeft ook besloten het versturen van belastingaanslagen voor alle economische bedrijvigheid op te schorten. ‘Het is bemoedigend dat de handel en horeca uit alle hoeken steun of steunbetuigingen krijgen. Dat stemt me hoopvol voor de toekomst dat we er niet alleen voorstaan en dat we op hulp mogen rekenen. Het actieplan dat we samen met de stad opmaken moet het mogelijk maken om snel de draad weer op te pikken in het post-coronatijdperk. Intussen doe ik nog graag een warme oproep om onze lokale handelaars te blijven steunen. Je hoeft daarvoor niet fysiek naar Mechelen af te zakken, maar dat kan al door te surfen naar www.hamstereninmechelen.be‘, besluit Geert Milis, voorzitter van MechelenMeemaken.

https://weekend.knack.be/lifestyle/mode/mechelen-ondersteunt-handel-en-horeca/article-normal-1581511.html?_ga=2.101419714.2127282630.1585234104-1274172846.1571223460

Knokke-Heist maakt 4 miljoen euro vrij om tweedeverblijvers te bedanken met waardebon: “Steunen er ook onze lokale economie mee”

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om de lokale economie een extra duw in de rug te geven en tegelijk de tweedeverblijvers te bedanken voor hun geduld. Per tweedeverblijfsadres wordt een waardebon gegeven van 200 euro aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020. Die bon kunnen ze besteden bij de lokale handelaars en horeca.

https://www.hln.be/in-de-buurt/knokke-heist/knokke-heist-maakt-4-miljoen-euro-vrij-om-tweedeverblijvers-te-bedanken-met-waardebon-steunen-er-ook-onze-lokale-economie-mee~a9b68075/

Réaction de Tervuren Unie à la déclaration de politique communale 2019-2024

Mis en avant

Geachte voorzitter, Geachte burgemeester en schepenen, geachte collega’s raadsleden,

 

De kogel is door de kerk.  De nieuwe beleidsverklaring van de vernieuwde meerderheid is klaar. De naam was veelbelovend : Iedereen Tervurenaar.

Wij, Tervuren Unie, die pleiten voor een gastvrij Tervuren voor alle Tervurenaars, zijn nochtans diep teleurgesteld. Al hadden we het gevreesd…

Terwijl wij al jaren streven naar een harmonieuze samenleving van de verschillende taalgroepen en naar een bevordering van een open integratie, ontdekken wij de steeds grotere communautaire accenten van deze beleidsverklaring. We betreuren dit ten zeerste. Ondanks de algemene evolutie naar een pluralistische samenleving moeten we vaststellen dat het gemeentebestuur nog steeds niet inziet of aanvaardt dat Tervuren samengesteld is uit verschillende taalgemeenschappen, echter allemaal evenwaardige Tervurenaars. “iedereen Tervurenaar” is ONS motto. Onder die dekking heeft u de inhoud van “eigen volk eerst” geplakt. Dit is een zéér nefaste evolutie die het in principe aangename Tervuurse model in groot gevaar brengt.

 

 

Maar eerst willen wij een aantal positieve evoluties toejuichen : het hoofdstuk “Tervuren, leefbaar, groen en aantrekkelijk” bevat heel wat elementen die onze gemeente nog aantrekkelijker kunnen maken (de meeste stonden trouwens ook in ons programma) : gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, straten verfraaien, installatie van rustbanken, sluikstortcamera’s, – hier zouden we aan toevoegen : veiligheidscamera’s bij de fietsstallingen- bescherming van onroerend erfgoed, een langetermijnplanning voor het structurele onderhoud van de gebouwen, minder afval, kritische analyse van Interrand, pleiten voor de verbinding van tram 44 met tram 39 vinden we ook prima –hier willen we het college bedanken voor die duidelijke overname van dit punt uit ons programma, een erkenning van onze bijdrage aan het algemeen belang.

 

 

Die positive terugkopeling willen wij wat nuanceren :

 • U gaat onderzoeken welke instrumenten u kunt inzetten om wonen betaalbaarder te maken (p.18,§3) : goed, maar na 6 jaar aan de macht en 6 maanden voorbereiding, heeft u nog steeds geen idee kunnen uitwerken ?
 • U wilt de plannen voor Ring Oost steunen (p.21) : let op, we hebben vorige maand allemaal een motie goedgekeurd die niet echt in de richting van een volledige steun gaat !
 • Openbare werken (p.22) : op te nemen in uw plan : een lijst van alle voorziene werken en herstellingen van de wegen dringt zich op, we hebben het meermaals gevraagd
 • Geluidshinder vliegtuigen (p.25) : de paragraaf is er, maar we hopen op een echt proactieve houding

Globaal dus een aantal positieve evoluties, maar de meeste zullen wel wat kosten, dat betekent ook keuzes maken…

 

 

Een paar opmerkingen op het hoofdstuk : “Tervuren boeit en leeft”  :

U gaat de participatie van alle doelgroepen verhogen in het lokaal cultuurbeleid, om tot meer diversiteit te komen (p.30, § 2) : …  zijn anderstaligen hier bedoeld als een doelgroep? Dit is vraag 1.

Voor de ondersteuning van ondernemers stelt u een Centrummanager aan (p.35 §1): zeer goed. Dit stond ook op ons programma.

Wat de Invoering van een lokale munt betreft (p.35, §3) : dit is niet realistisch. De Tervuurse handelaars bieden een veel te kleine afzetmarkt voor een dergelijk initiatief, zonder te spreken van de administratieve kost om zoiets op te zetten.

 

Op het hoofdstuk “Tervuren, een warme plek voor iedereen” gaan we niet veel reageren, daar we niet principieel tegen die doelstellingen staan, die we geval per geval zullen ondersteunen. Een punt willen wij toch aanhalen : de kennis van meerdere talen bevorderen door middel van betaalbare cursussen (p.43) is een goed punt, nog beter is het om kosteloze alternatieven te onderzoeken : immersielessen, uitwisselingsprogamma’s…

 

 

Nu de meeste teleurstellende maatregelen : met het hoofdstuk “Tervuren : voor en met de burger” heeft u gewoon  het programma van de NVA overgenomen ! Dat twee partijen,–en schijnbaar volledig tegen hun eigen vermeende waarden- dit uiterst onverdraagzame programma van de NVA mee hebben kunnen ondersteunen tast onze politieke idealen zwaar aan. Toch vraagt Tervuren Unie enkel aandacht voor alle Tervurenaars en het respect van de vigerende wetten en decreten van ons land en ons gewest. Niets meer, niets minder. Na het “groene” hoofdstuk is het heel duidelijk dat Groen + zijn ziel aan de duivel heeft verkocht.

 

In de introductie : Vlaams, open en gastvrij : dit was idem dito 6 jaar geleden.

“de internationale dimensie zien we als een troef…” : concreet, welke invulling wordt hieraan gegeven ? Het is zeker de moeite waard om hierover grondig na te denken … In de beleidsverklaring hebben wij hier niets over teruggevonden…

 

Klantvriendelijk en efficiënt : uw voorstellen spreken elkaar tegen : meer digitaal en op afspraak werken zullen de toegankelijkheid van het gemeentepersoneel niet verbeteren, vooral voor mensen die moeite hebben met IT. Die maatregelen verhogen misschien de efficiëntie van de diensten, maar niet de klantvriendelijkheid. Voor de klantvriendelijkheid moet zowel worden gewerkt aan automatisatie als aan onthaal.

Communicatie en participatie “geen enkele inwoner valt daarbij uit de boot” schrijft u : wij zijn blij dit te horen. Gaan de Tervurenaars nu eindelijk belangrijke informatie in hun voertaal kunnen krijgen of moeten de Tervurenaars die het Nederlands niet machtig zijn toch uit de boot vallen ? Weet u dat het in veel gevallen perfect toegestaan is om u in het Frans of het Engels te richten tot een specifiek doelpubliek ? Uw leuze is hier weer zonder inhoud. Er zullen nog steeds mensen uit de boot vallen.

Verder spreekt u over “Inspraak in een vroeg stadium”: hopelijk blijft het hier niet bij woorden (om het voorbeeld van de Oppemstraat en de Allbertlaan niet opnieuw te moeten meemaken)

Met de sectie “Vlaams, open en gastvrij” bereiken we een hoogtepunt in onverdraagzaamheid en hypocrisie.

U begint in de introductie met de woorden : “Aandacht voor het Vlaams karakter, integratie en gemeenschapsvorming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners, verenigingen, EN HANDELAARS”!  Deze uitspraak is noch juist, noch nuttig, noch voordelig voor de handelaars. Wij herinneren u aan de grondwet die de vrijheid van taalgebruik in de handel voorziet. Artikel 30 van de Grondwet luidt als volgt : het gebruik van de in België gesproken talen is vrij, het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

U sluit de introductie af met de woorden : “Het beleid ter zake wordt bovendien gemaakt in samenspraak met anderstaligen” : goed, dat schreef u ook 6 jaar geleden in “bruggen bouwen”, zonder gevolg… Meent u dat Tervuren Unie een rol krijgt in die samenspraak ? Dit is vraag 2.

In onthaal en integratie (p.10,§1) :  “het Nederlandstalig karakter van de gemeente” dient vervangen te worden door “het Nederlandstalig karakter van de GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE” om conform de wet te zijn.  Indien u de mensen wenst te informeren over de talen in de gemeente zou u eerder moeten spreken van een meertalige gemeente die zich in Vlaanderen bevindt… Wij denken toch dat het nu voor iedereen duidelijk is dat er ook anderstalige Vlamingen bestaan, en die zijn in Tervuren geen uitzondering…

De kandidaten voor een woning…. moeten bereid zijn om Nederlands te leren (p.10, §5) : deze formele voorwaarde werkt stigmatiserend, en ligt aan de grens van wat wettelijk aanvaardbaar is. Voor ons mag u dat schrappen.

Verder (p.11 §3) voorziet U opnieuw sensibiliseringsacties naar de handelaars toe voor het gebruik van het Nederlands : ook dit is niet conform de taalvrijheid en de vrije handel. Is dit echt een win-win verhaal ? Welk voordeel kan een handelaar halen uit zijn eentaligheid? Hoe gaat u het commercieel centrum dynamiseren en aantrekkelijker maken voor de expats en toeristen?

Wat affichering, reclamefolders en mededelingen betreft (p.11 §4)  : opnieuw moeten we u eraan herinneren dat het gebruik van het Nederlands niet kan opgedrongen worden: in deze materies is de taalvrijheid volledig en zonder restricties van toepassing en dit werd meermaals bevestigd door de administratieve voogdij, de raad van state of het arbitragehof. Dergelijke stimulatie door het gemeentelijk gezag overschrijdt de grens van wat wettelijk toegestaan is, sommigen noemen dit intimidatie. Wij kunnen dergelijke praktijken enkel betreuren voor onze burgers en handelaars.

Wat de Tervuurse verenigingen betreft (p.11,§5) die verplicht zouden zijn om het Nederlands als voertaal te gebruiken om erkend te worden en subsidies te krijgen : is DAT open en gastvrij zijn ? Is werkelijk iedereen Tervurenaar ? Dit verenigingsleven is juist een fantastische gelegenheid om de verschillende taalgroepen bij elkaar te brengen. Dit onderwerp op zich verdient een hele discussie…. 6 jaar geleden zei al raadslid Valentin : “Met dergelijke maatregelen wordt een deel van de Tervuurse bevolking uitgesloten. Voor Tervuren Unie moet het voldoende zijn om het Nederlands te gebruiken als taal in de relatie met de administraties ». We betreuren diep uw visie terzake.

In “Hulpdiensten en noodplanning” (p.13 : laatste §) schrijft u : de hulpverleners die in Tervuren een interventie doen moeten het Nederlands machtig zijn : we begrijpen uiteraard uw standpunt, maar pleiten voor meertalige hulpverleners : mogen nu niet alle zieken en gewonden in eigen taal worden geholpen ?

Ten slotte bevat dit hoofdstuk enkele woorden over verantwoord financieel beleid (p.14). Goede principes (trouwens decretaal verplicht), maar we zien geen enkel woord over de torenhoge schuld van de gemeente en haar afbouw, niets over schuldbeleid….

 

Ter afronding laten we u weten dat wij, als Tervuren Unie, ons blijven inzetten voor een goed bestuur, een zuinig beleid en het welzijn van alle Tervurenaars. Wij staan in Tervuren, werkelijk, voor iedereen, dat is ons motto, maar we voelen ons ietwat alleen in die doelstelling.

Tervuren Unie fait rajouter 3 points à l’agenda du conseil communal du 30/04/2019

Mis en avant

Afin de défendre au mieux les intérêts des habitants de Tervuren, Tervuren Unie a fait rajouter 3 points à l’agenda du prochain conseil communal (mardi 30/04 à 20h00 à la maison communale) :

 • Éclaircissements concernant des travaux de voiries dans la Diepestraat (quartier Hoogvoorst)
 • Demande d’organisation par l’échevin de la mobilité d’une séance publique d’information à Tervuren concernant le projet « werken aan de Ring »
 • Adoption d’une motion exprimant nos vives inquiétudes pour la mobilité à Tervuren dans le cadre du projet « werken aan de Ring » concernant 2 points spécifiques : la mise à une bande de l’avenue de Tervuren après les 4 bras, et la fermeture de la chaussée de Bruxelles et de la Drève des Chasseurs au niveau du carrefour des 4 bras.

N’hésitez pas à venir nombreux nous soutenir dans ces discussions importantes pour notre mobilité à tous. Les conseils communaux sont pour rappel publics et donc accessibles à tous !

Geoffroy de Schaetzen, Benoit Valentin, Serge Liesenborghs, Geoffroy de Visscher

Résultats des élections communales de 2018

Mis en avant

Les résultats des élections communales de ce 14 octobre sont maintenant connus.

Grâce à votre confiance, Tervuren Unie garde ses 4 sièges au conseil communal.

La N-VA du bourgmestre sortant Jan Spooren gagne clairement les élections. Elle passe de 6 à 9 sièges au Conseil et devient la première force politique de la commune.  Le deuxième gagnant est Groen+ (Groen en cartel avec le sp.a) qui gagne un siège.

Open Tervuren (anciennement Open VLD et Groot Tervuren) perd 3 sièges, le CD&V perd également 1 siège, et Tervuren Unie conserve ses 4 sièges.

Pour la formation de la nouvelle majorité, la N-VA a l’embarras du choix. Souhaiteront-ils prolonger la coalition actuelle N-VA, CD&V et Groen+ (19 sièges sur 27), ou se satisferont-ils d’une alliance avec Groen+ (15 sièges sur 27) ?

Tervuren Unie a bien résisté malgré, de la part des partis traditionnels, une approche très ciblée vers l’électorat francophone.

Sauf surprise, Tervuren Unie poursuivra son travail constructif d’opposition pour une gestion plus saine, plus de proximité avec le citoyen et le bien-être de tous les Tervurenois.

L’équipe Tervuren Unie tient à remercier tous ceux et celles qui leur ont accordé leur confiance.

BV pour l’équipe de Tervuren Unie

Le vote électronique à Tervuren

Mis en avant

Demain nous irons enfin voter. C’est la fin d’une campagne constructive et passionnante pour Tevruren Unie (et pour les autres partis).

Pour rappel , vous trouverez ci-dessous les instructions pour voter électroniquement!

Elections 2018 Le vote électronique

Et bien entendu, n’oubliez pas de voter pour Tervuren Unie (Liste 8) en sélectionnant un maximum de candidats (plusieurs choix sont possibles!!).

Notre programme 2018 est prêt!

Mis en avant

Tervuren Unie est très fier de vous présenter son programme 2018. Avec notre équipe nous avons travaillé avec acharnement à l’élaboration de ce programme costructif, dynamique et ambitieux à la fois. Notre vision est de représenter tout le monde, indépendamment des lignes de conduite des partis traditionnels et dans le seul intérêt des habitants de Tervuren.

Nos valeurs fondamentales:

 • La seule liste indépendante
 • Promouvoir la diversité culturelle
 • Efficacité et bonne gestion
 • Proximité et dialogue avec les citoyens

Retrouvez notre programme 2018 complet en cliquant sur : http://www.tervuren-unie.be/programme-2018/

La Libre Belgique consacre tout un article à Tervuren Unie

Mis en avant

Le quotidien La Libre Belgique nous a fait l’honneur et le plaisir de nous consacrer tout un article dans l’édition de ce jour (24/09/2018 en page 4): un texte bien construit qui résume très bien les ambitions fermes et constructives de notre formation politique! Notre actuel conseiller communal et candidat (numéro 3) aux prochaines élections Serge Liesenborghs y est d’ailleurs interviewé.

Lien vers l’article sur le site Internet de La Libre: http://www.lalibre.be/regions/brabant/tervuren-unie-joue-la-carte-de-la-diversite-5ba7e78ecd70a16d8101fea1

Bonne lecture!

 

Tervuren Unie réagit au memorandum du Fietsersbond

Mis en avant

REACTIE OP HET MEMORANDUM VAN DE FIETSERSBOND

Zoals in 2012 publiceerde de Fietsersbond Tervuren een memorandum met 10 voorstellen om Tervuren “verkeersleefbaar” te maken. Zij gebruiken als titel “Fietsen vanzelfsprekend maken in Tervuren”.

Eerst en vooral, Tervuren Unie wil zich inzetten voor duurzame, veilige  en efficiënte mobiliteit, in het belang van alle Tervurenaars, waaronder de fietsers.  Tervuren Unie erkent de competenties van de Fietsersbond en vindt dat zij systematisch moeten betrokken worden bij de uitwerking van oplossingen in verband met mobiliteit.

Tervuren Unie vindt dit een unieke gelegenheid om grondig na te denken over de plaats die wij als burgers wensen te geven aan de fiets.  Deze doorlichting gebeurt  in een periode waar serieuze mobiliteitsproblemen zich hebben voorgedaan, in een lange periode van grondige werken aan de N3 en de Tervurenlaan, die juist door de plaatsing van een “fietssnelweg” gemotiveerd zijn.

Continuer la lecture